Elektronika podsłuchowa

elektronika podsłuchowa elektronika laboratoryjna szyfrowanie rozmów telefonicznych drony - obrona i neutralizacja   spec-elektronika  
niszczarki podsłuchów podsłuch kontra podsłuch standardowe rozwiązania podsłuchiwanie bez podsłuchów podsłuchy przewodowe
elektronika pomiarowa

Niżej zamieszczamy wykaz projektów urządzeń, które musimy we własnym zakresie zaprojektować i wykonać lub ewentualnie zamówić je we współpracy z projektantami zewnętrznymi. Tego typu gotowych bardzo wyspecjalizowanych urządzeń nie ma, ale nie ma też nawet rozwiązań cząstkowych, które by można było z pewnych gotowych już elementów zmontować dla nas ściśle określone rozwiązanie. Jeżeli ktoś się czuje na siłach i posiada odpowiednie warunki techniczne do ich wykonania to prosimy o kontakt.

Spec-elektronika, elektronika specjalnego przeznaczenia
Bardzo potrzebne nam są następujace rozwiązania elektroniczne - bardzo pilne
  • Specjalny system elektronicznego całkowicie autonomicznego samosterowania obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. Najważniejsze- rozwiązanie powinno być możliwie najmniejsze i względnie energooszczędne i oczywiście tanie.
System autonomicznego samosterowania powinien działać następująco.
Obiekt wstępnie jest sterowany zdalnie [ ręcznie ] przez operatora, w ściśle określonym momencie zdalne sterowanie zostaje przerwane co skutkuje automatycznym przełączeniem się obiektu na samosterowanie i trzymanie się obiektu na jego ogonie przez jakiś warunkowo okrślony czas, lecz po jakimś ściśle sparametryzowanym czasie następuje automatyczne samoprzełączenie się ponownie na zdalne sterowanie. Ale uwaga, obiekt bedący w funkji samosterowania nie ma żadnej możliwości wymuszonego przełaczenia się sygnałem zdalnego ręcznego sterowania, gdyż on sam będzie znajdował się w tym czasie w olbrzymim polu elektromagnetycznym, więc wszelkie układy odbiorcze będą same się blokowały przed zniszczeniem olbrzymią energią z tego właśnie pola mikrofalowego.

.....................................................................................................................
Tekst w pisaniu

Zapraszam wszystkich, którzy są dobrzy w te klocki do współredagowania tej witryny.
Tematów są tysiące do opisania a w Necie prawie nic sensownego nie ma.

Team Philadelfia      kom. +48 600 625 654  balmer.yonas@yahoo.com