Elektronika podsłuchowa

elektronika podsłuchowa elektronika laboratoryjna szyfrowanie rozmów telefonicznych drony - obrona i neutralizacja   spec-elektronika  
niszczarki podsłuchów podsłuch kontra podsłuch standardowe rozwiązania podsłuchiwanie bez podsłuchów podsłuchy przewodowe
elektronika pomiarowa

Opr. Zbigniew Alama 
Potrzebne projekty
Niżej zamieszczamy wykaz projektów urządzeń, które musimy we własnym zakresie zaprojektować i wykonać lub ewentualnie zamówić je we współpracy z projektantami zewnętrznymi. Tego typu gotowych bardzo wyspecjalizowanych urządzeń nie ma, ale nie ma też nawet rozwiązań cząstkowych, które by można było z pewnych gotowych już elementów zmontować dla nas ściśle określone rozwiązanie. Jeżeli ktoś się czuje na siłach i posiada odpowiednie warunki techniczne do ich wykonania to prosimy o kontakt.

Spec-elektronika, elektronika specjalnego przeznaczenia
Bardzo potrzebne nam są następujace rozwiązania elektroniczne - bardzo pilne
  • Specjalny system elektronicznego całkowicie autonomicznego samosterowania obiektu w przestrzeni trójwymiarowej. Najważniejsze- rozwiązanie powinno być możliwie najmniejsze i względnie energooszczędne i oczywiście tanie.
System autonomicznego samosterowania powinien działać następująco.
Obiekt wstępnie jest sterowany zdalnie [ ręcznie ] przez operatora, w ściśle określonym momencie zdalne sterowanie zostaje przerwane co skutkuje automatycznym przełączeniem się obiektu na samosterowanie i trzymanie się obiektu na jego ogonie przez jakiś warunkowo okrślony czas, lecz po jakimś ściśle sparametryzowanym czasie następuje automatyczne samoprzełączenie się ponownie na zdalne sterowanie. Ale uwaga, obiekt bedący w funkji samosterowania nie ma żadnej możliwości wymuszonego przełaczenia się sygnałem zdalnego ręcznego sterowania, gdyż on sam będzie znajdował się w tym czasie w olbrzymim polu elektromagnetycznym, więc wszelkie układy odbiorcze będą same się blokowały przed zniszczeniem olbrzymią energią z tego właśnie pola mikrofalowego.

.....................................................................................................................
Tekst w pisaniu

Zapraszam wszystkich, którzy są dobrzy w te klocki do współredagowania tej witryny.
Tematów są tysiące do opisania a w Necie prawie nic sensownego nie ma.

Team Philadelfia      kom. +48 600 625 654    alfa@rubikon.pl     balmer.yonas@yahoo.com